Her hadde jeg strevd i flere dager med å skrape, pusse, kitte og male vinduene i kennelbrakka. Siden vindusmalinga tørket så sakte måtte jeg ha dem på kjøkkenet i dagesvis….
Så på bare 1 døgn hadde det vært sabotører på ferde. Med skitne labber
For fugler liker å hakke i seg kitt visst

FYYY Ravn!